Wat bieden wij aan ?

‘Deze trainingen voor professionals hebben wij ontwikkeld  op basis van jarenlange ervaring binnen de forensische psychiatrie, het gevangeniswezen en de geestelijke gezondheidszorg. 

Agressie is van alle tijden, maar toch vinden we het vaak moeilijk om hier goed en adequaat op te reageren. Het Wijmans & Partners Instituut is ervan overtuigd dat u met de juiste training van ons agressie adequaat kunt hanteren. Binnen deze training geven professionals handvatten en inzichten om een veilige werkomgeving te bewerkstelligen. Dit doen we enerzijds door bewustwording met behulp van theoretische kennis en het delen van onze ervaring. En anderzijds door middel van oefeningen waarin we situaties nabootsen die dreigen te escaleren of al geëscaleerd zodat we kunnen laten ervaren wat er dan met hen gebeurt en om hen de benodigde technieken aan te leren om verschillende situaties aan te kunnen. 

Samen met u kijken we aan welke specifieke theoretische en praktische ondersteuning behoefte is. Hieronder vindt u alvast wat voorbeelden van situaties waar we ons in de training op kunnen richten:

 • Omgaan met grensoverschrijdend persoon
 • Omgaan met verbaal agressief persoon
 • (Seksuele) Intimidatie op de werkvloer door een persoon
 • Omgaan met een fysiek agressief persoon
 • Omgaan met een persoon die uit de situatie moet worden verwijderd
 • Afstemming tussen collega’s/binnen het team bij een escalerende situatie
 • Omgaan met een geëscaleerde situatie waarin de professional zichzelf in veiligheid moet brengen
 • Omgaan met fysieke weerstand op verschillende niveaus (uitwerken wat hiermee wordt bedoeld)

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband en op individuele basis. We kunnen de training geven in een ruimte waarin wij voorzien of op locatie. Voorkeur heeft het laatste zodat we in een realistische omgeving trainen.

Deze training is ontwikkeld voor alle professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische problemen. Hierbij kunt denken aan zorgprofessionals, professionals binnen het openbaar vervoer, professionals binnen de maatschappelijke dienstverlening, maar u kunt ook denken aan professionals of managers binnen de private sector. Want ook daar kun je uiteraard in contact komen met klachten of personeelsleden die kampen met psychische problemen.

We bieden in deze training meer inzicht in welke psychische problemen zich bij mensen kunnen voordoen, hoe je deze kunt herkennen en hoe je hier adequaat mee kunt omgaan. Wij doen dit door uw professionals te voorzien van theoretische kennis en het delen onze eigen ervaring. Tevens proberen we met uw professionals in oefeningen te kijken wat verschillende gedragingen/situaties met hen doen zodat ze zich ook meer bewust zijn van hun eigen sterke kanten en valkuilen. Daarnaast bootsen we situaties na en maken we indien gewenst en mogelijk ook gebruiken van een acteur een specifieke situaties goed na te kunnen spelen. 

Samen met u wordt gekeken hoe we de training specifiek op maat kunnen maken voor de professionals binnen uw organisatie. Hieronder vindt u alvast een aantal onderwerpen die wij kunnen behandelen:

 • Psychische stoornissen en maatschappij
 • Psychopathologie
 • Persoonlijke krachten en valkuilen
 • Inzicht en vertrouwen in de persoonlijke krachten op mentaal en fysiek gebied.
 • Eigen schrik-en angstreacties kennen en herkennen

Deze training kunnen we verzorgen in groepsverband en op individuele basis. We kunnen de training geven in een ruimte waarin wij voorzien of op locatie. Voorkeur heeft het laatste zodat we een en ander direct praktisch kunnen uitwerken.

Wilt u een professionele agressieregulatie-training voor cliënten/patiënten binnen uw instelling zonder dat u uw personeel hiervoor hoeft op te leiden of uit te roosteren, dan kan onze training vermoedelijk uitkomst bieden. 

Als ervaren professionals op het gebied van agressieregulatie-trainingen onderscheiden wij ons door een complete training aan te bieden waarin we theorie en praktijk combineren. Wij werken hierbij volgens het ‘what works principe’ en nemen cliënten/patiënten mee door de verschillende fases van agressie zowel onderbouwd met theorie en voorbeelden als praktische toegepast met oefeningen. De trainingen hebben als hoofddoel spanning te herkennen en deze te verminderen en hiermee de (toenemende) agressie te reguleren. Dit realiseren wij door de deelnemers inzicht te geven in hoe spanning en agressie bij mensen werkt, hoe deze zich bij henzelf opbouwt en welke interventies/alternatieven zij kunnen toepassen. We bieden hen hiermee handvatten om anders om te gaan met lastige situatie waarmee ze een begin kunnen maken met ander gedrag. 

Samen met u wordt gekeken hoe de training specifiek voor de doelgroep binnen uw instelling moet worden neergezet. Hieronder vindt u alvast een aantal voorbeelden van onderwerpen welke wij kunnen behandelen:

 • Het verbeteren van moreel besef
 • Het vergroten van sociale vaardigheden
 • Beter leren omgaan met spanning
 • Het motiveren van cliënten elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.
 • Het ombuigen van negatieve cultuur naar positieve cultuur waarin rekening met elkaar gehouden wordt.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten (cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband en op individuele basis. We kunnen de training geven in een ruimte waarin wij voorzien of op locatie. Voorkeur heeft het laatste zodat we een en ander direct praktisch kunnen uitwerken.’Wij kunnen op verschillende niveau’s binnen uw organisatie een deskundigheidsbevordering verzorgen, waarin wij belangrijke thema’s onder de aandacht brengen en hier nieuwe werkmethoden voor belichten en ruimte creëren voor casuïstiek en of  inbreng van uw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan de volgende thema’s; psychopathologie, transcultureel werken, medicatie en middelengebruik, internal branding, etc.