Skip to content

Allan Janssen Vega

Manager

Binnen het Wijmans en Partners Instituut ben ik werkzaam als manager en  verantwoordelijk voor de ontwikkeling en organisatie van ons trainingsaanbod.

hiernaast ben ik actief  in onze Business Development projecten en inzetbaar als interim manager.

Het ontwikkelen van beleid is erg leuk en prikkelt elke keer weer de vindingrijkheid om met beperkte middelen een maximaal resultaat te behalen.

Ik studeerde af als maatschappelijk werker op het onderwerp “transculturele risico’s binnen de forensische zorg”. Ik heb kennis op het gebied van agressiehantering en -regulatie door de jarenlange ervaring in het werken met doelgroepen in gedwongen kaders.

Met een grote affiniteit voor sport en bewegen maak ik een professionele combinatie tussen mentale en fysieke ontwikkeling en mogelijkheden in onze trainingen.

In de praktijk maak ik vooral gebruik van sociale en krachtcompetenties.  Ik kies in eerste instantie voor een aanpak waarbij  de relatie met de ander centraal staat.

Ervaringen:

Mijn carrière is begonnen in de sport waar ik voor verschillende sportdisciplines toernooien en trainingen heb georganiseerd en ontwikkeld. Ik studeerde op het  CIOS (sportopleiding), moest hiermee stoppen door chronische blessures. Persoonlijk heb ik een sterke affiniteit met judo.

Hierdoor was ik genoodzaakt een carrièreswitch te maken naar de forensische zorg waar ik begon in de gevangenis de  ‘Bijlmer bajes’ op de psychiatrische crisisafdeling (FOBA, forensische observatie en begeleidingsafdeling). Vervolgens ben overgestapt naar de forensische jeugdzorg om daar te werken op een observatieafdeling voor jongens. Na enkele jaren ging ik terug gegaan naar justitie en studeerde af als maatschappelijk werker met als specialisatie: ”forensische zorg , werken in gedwongen kaders”. Bij justitie werkte ik met  verschillende disciplines waaronder het PPC (penitentiair psychiatrisch centrum)en de ISD (inrichting stelselmatige daders) en was ik lid van het Intern Bijstand Team (IBT).

Binnen het PPC waar veel gedetineerden met een agressieprobleem verblijven heb ik met twee collega’s trainingen ontwikkeld en getest die vandaag de dag de basis vormen  voor onze huidige agressieregulatietrainingen  binnen het Wijmans & Partners instituut.

Om dit te professionaliseren heb ik een erkende opleiding ´docent fysieke en mentale weerbaarheid´ afgerond.

Hiernaast heb ik me  verdiept in het algemeen management en hier een opleiding voor gevolgd om deze kennis te delen en te vergroten voor de verschillende projecten van het Wijmans & Partners Instituut. Ik heb Julian Wijmans leren kennen toen we beide een bedrijf wilde opzetten.

Na enkele gesprekken was het duidelijk dat we onze kennis en talenten moesten bundelen wat we hebben gedaan in de vorm van het Wijmans en Partners Instituut.

Missie en visie:

Het Wijmans & Partners Instituut  heeft een oplossing voor het gevoel van onveiligheid van professionals  en  reductie van incidenten. Fietsen leert men ook niet door theorie en dus moet er worden geoefend!

Theorie wordt dan ook met praktijk verbonden. Veiligheid bevordert de zelfstandigheid en productiviteit.

Onze Ankerwaarden zijn ‘Uitdagend’ en ‘Professioneel’.

Naar ons idee moet onze manier van werken aansluiten bij onze kernwaarden zodat we onze klanten op een professionele manier kunnen uitdagen.

Voor professionals is het van belang dat wij ze inzicht geven in hoe zij absoluut niet moeten reageren en hoe zij grensoverschrijdend gedrag van anderen kunnen reguleren en hun eigen veiligheid kunnen blijven waarborgen. Dit bevordert de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en productiviteit naast de emotionele zekerheid die de professional heeft ten aanzien van het omgaan met complexe situaties tijdens het werk.