FAQ

Training Agressiehantering

Onze trainingen voor professionals hebben wij ontwikkeld  op basis van jarenlange ervaring binnen de forensische psychiatrie, het gevangeniswezen, jeugdzorg en de commerciële sector.

We geven professionals handvatten en inzichten om een veilige werkomgeving te bewerkstelligen. Dit doen we door bewustwording en actie. Onze cliënten zijn professionals uit diverse sectoren en disciplines die in hun werk te maken hebben met verschillende vormen van agressie.

In deze trainingen leren we u of uw personeel omgaan met ongewenst gedrag van anderen. Door onze brede expertise op het gebied van agressiehantering kunnen wij vele vormen aanbieden zoals:

 • Omgaan met verbaal agressieve klanten
 • Intimidatie op de werkvloer
 • Seksuele intimidatie
 • Agressie en psychopathologie
 • Omgaan met Fysieke weerstand op verschillende niveaus

Agressie is van alle tijden maar, toch vinden we het moeilijk om hier goed en adequaat op te reageren. Daarom bedenken we soms andere woorden die het luchtiger moeten maken zoals ‘emotieregulatie’ of dergelijken. Het Wijmans & Partners Instituut verteld u zonder het mooier te maken dan het is dat agressie te controleren en te reguleren is met de juiste aanpak. Al onze trainingen kennen een theoretisch en praktisch gedeelte waarin praktijksituaties zeer realistisch neergezet kunnen worden.

Wij kijken naar de kern van de oorzaak en maken in samenspraak met u een training op maat gericht op het beroepsprofiel waarin uw personeel opereert.

Training Agressieregulatie

Wilt u een degelijke agressieregulatie training voor uw instelling/bedrijf zonder dat u hoge koste maakt om uw personeel hiervoor op te leiden of uit te roosteren, dan zijn wij uw oplossing.

Als specialist op het gebied van agressieregulatie trainingen onderscheiden wij ons door een complete training aan te bieden in combinatie van theorie en praktijk samen, hierin zijn wij uniek op deze markt. Wij werken volgens het ‘what works principe’.

De trainingen hebben als hoofddoel spanning te herkennen en deze te verminderen en de agressie te reguleren. Dit realiseren wij door de deelnemers inzicht te geven in hoe spanning en agressie bij ieder individu werkt, ontwikkelt en welke interventies/alternatieven zij kunnen toepassen. We bieden geen pasklare oplossingen maar een begin van ander gedrag.

Hiernaast zijn er een zestal kleinere doelen die per individu verschillen, denk hierbij aan:

 • Het verbeteren van moreel besef.
 • Het vergroten van sociale vaardigheden.
 • Beter leren omgaan met kwaadheid.
 • Het motiveren van cliënten elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.
 • Het ombuigen van negatieve cultuur naar positieve cultuur waarin rekening met elkaar gehouden wordt.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten

( cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband als op individuele basis. Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via onze contact gegevens.

Training Agressieregulatie

Wilt u een degelijke agressieregulatie training voor uw instelling/bedrijf zonder dat u hoge koste maakt om uw personeel hiervoor op te leiden of uit te roosteren, dan zijn wij uw oplossing.

Als specialist op het gebied van agressieregulatie trainingen onderscheiden wij ons door een complete training aan te bieden in combinatie van theorie en praktijk samen, hierin zijn wij uniek op deze markt. Wij werken volgens het ‘what works principe’.

De trainingen hebben als hoofddoel spanning te herkennen en deze te verminderen en de agressie te reguleren. Dit realiseren wij door de deelnemers inzicht te geven in hoe spanning en agressie bij ieder individu werkt, ontwikkelt en welke interventies/alternatieven zij kunnen toepassen. We bieden geen pasklare oplossingen maar een begin van ander gedrag.

Hiernaast zijn er een zestal kleinere doelen die per individu verschillen, denk hierbij aan:

 • Het verbeteren van moreel besef.
 • Het vergroten van sociale vaardigheden.
 • Beter leren omgaan met kwaadheid.
 • Het motiveren van cliënten elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.
 • Het ombuigen van negatieve cultuur naar positieve cultuur waarin rekening met elkaar gehouden wordt.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten

( cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband als op individuele basis. Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via onze contact gegevens.

Training Agressieregulatie

Wilt u een degelijke agressieregulatie training voor uw instelling/bedrijf zonder dat u hoge koste maakt om uw personeel hiervoor op te leiden of uit te roosteren, dan zijn wij uw oplossing.

Als specialist op het gebied van agressieregulatie trainingen onderscheiden wij ons door een complete training aan te bieden in combinatie van theorie en praktijk samen, hierin zijn wij uniek op deze markt. Wij werken volgens het ‘what works principe’.

De trainingen hebben als hoofddoel spanning te herkennen en deze te verminderen en de agressie te reguleren. Dit realiseren wij door de deelnemers inzicht te geven in hoe spanning en agressie bij ieder individu werkt, ontwikkelt en welke interventies/alternatieven zij kunnen toepassen. We bieden geen pasklare oplossingen maar een begin van ander gedrag.

Hiernaast zijn er een zestal kleinere doelen die per individu verschillen, denk hierbij aan:

 • Het verbeteren van moreel besef.
 • Het vergroten van sociale vaardigheden.
 • Beter leren omgaan met kwaadheid.
 • Het motiveren van cliënten elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.
 • Het ombuigen van negatieve cultuur naar positieve cultuur waarin rekening met elkaar gehouden wordt.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten

( cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband als op individuele basis. Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via onze contact gegevens.

Training Agressieregulatie

Wilt u een degelijke agressieregulatie training voor uw instelling/bedrijf zonder dat u hoge koste maakt om uw personeel hiervoor op te leiden of uit te roosteren, dan zijn wij uw oplossing.

Als specialist op het gebied van agressieregulatie trainingen onderscheiden wij ons door een complete training aan te bieden in combinatie van theorie en praktijk samen, hierin zijn wij uniek op deze markt. Wij werken volgens het ‘what works principe’.

De trainingen hebben als hoofddoel spanning te herkennen en deze te verminderen en de agressie te reguleren. Dit realiseren wij door de deelnemers inzicht te geven in hoe spanning en agressie bij ieder individu werkt, ontwikkelt en welke interventies/alternatieven zij kunnen toepassen. We bieden geen pasklare oplossingen maar een begin van ander gedrag.

Hiernaast zijn er een zestal kleinere doelen die per individu verschillen, denk hierbij aan:

 • Het verbeteren van moreel besef.
 • Het vergroten van sociale vaardigheden.
 • Beter leren omgaan met kwaadheid.
 • Het motiveren van cliënten elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren.
 • Het ombuigen van negatieve cultuur naar positieve cultuur waarin rekening met elkaar gehouden wordt.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten

( cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.

Deze trainingen kunnen we verzorgen in groepsverband als op individuele basis. Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via onze contact gegevens.

Training omgaan met moeilijke doelgroepen

Deze training is ontwikkeld voor professionals in de forensische sector, psychiatrie en de private sector waarin professionals met doelgroepen werken waarbij een groot risico bestaat op agressie. 

De trainingen zijn bedoeld voor professionals, mannen en vrouwen die in het dagelijks werk problemen ervaren t.a.v. van spanning, verbaal en of fysiek agressief gedrag van derden en daardoor hun werk niet goed of niet veilig kunnen uitvoeren.

We bieden geen pasklare oplossingen maar een inzicht in de omgeving, gedrag interventies, professionele kaders en actief handelen.

Dit bereiken wij door een verbinding te maken tussen theorie en praktijk

Fietsen leert men ook niet uit een boek en dus trainen wij op datgeen wat er zich in het werkveld afspeelt!

In het praktijkgedeelte wordt onder andere gewerkt aan fysieke/mentale weerbaarheid en zelfverdediging die gekoppeld is aan de gebruikte theorie en de kaders, wet en regelgeving van het betreffende werkveld.

Hiernaast zijn er een aantal kleinere doelen die we voor de professional kunnen realiseren, denk hierbij aan:

 • Het vergroten van agressie regulerende vaardigheden naar cliënten.
 • Adequaat leren omgaan met agressief/negatief gedrag.
 • Het ombuigen van negatieve groepscultuur naar positieve groepscultuur.
 • Het blootleggen van beperkende gedachten
 • ( cognitieve verstoringen ofwel denkfouten) en deze vervangen door helpende gedachten.
 • Inzicht en vertrouwen in de persoonlijke krachten op mentaal en fysiek gebied.
 • Eigen schrik-en angstreacties kennen en herkennen